Välkommen till Källö-Knipplas Öråd

 

 

 

Nästa styrelsemöte: 2017-06-18 kl 11.00 i Föreningsgården

Förslag till placering av återvinningsstation för grovavfall

 

Om du har frågor som du önskar skall tas upp av ö-rådet, kontakta någon i styrelsen :

Willy Andersson

Hans Benzler

Caroline Claesson

Tomas Hafstrand

Lasse Hammarson

Charlotte Karlsson

Jimmy Löfving

Elisabeth Nilsson

Eivind Orvarsson

Ingvar Persson

 

Ge oss din e-postadress, så kan Du få elektroniska meddelanden från Ö-rådet. Klicka här och skicka oss ett meddelande.

                           Pärlan i Öckerö kommun i Västra Götaland 

Skriv till Örådet; tyck till om något, fråga eller föreslå något kanske..

 

32408df3sf